--

Stanza della Segnatura

Raffaello Sanzio är berömd för sin fresk som brukar kallas Skolan i Athen, fastän byggnaden där de berömda filosoferna från olika tider är samlade närmast är inspirerad av Donato Bramantes ritningar till Sankt Peterskyrkan. "Skolan i Athen" är en av fyra fresker i Stanza della Segnatura, som numera hör till Vatikanmuseet. Medan Skolan i Athen representerar filosofin, representerar de övriga freskerna teologin, juridiken respektive poesin. Filosofin inbegriper även aritmetik, geometri och astronomi. Således hittar man i Skolan i Athen även Euklides och Ptolemaios. Augustius och Thomas av Aquino finner man däremot endast på väggen mitt emot Skolan i Athen. Målningen på denna vägg representrerar teologin och illustrerar ecclesia triumphans och ecclesia militans (den segrande och den stridande kyrkan, dvs kyrkan i Himmelen och på jorden), men den är känd under namnet Disputā del Sacramento (Disputation om sakramentet).

Skolan i Athen Filosofin
Fyra konster Disputa del Sacramento

Flera amatörfotografier från Stanza della Segnatura.

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filhist07