--

Disposition av filosofins historia

Dispositionen av filosofins historia kan följa epoker, riktningar eller teman. Oftast kombineras dessa. Dispositionen kan även formas av de ideologiska utgångspunkterna. Nedan finns några länkar till innehållsförteckningar som illustrerar olika dispositioner.

Esimarxilaisen filosofian historia
Bertrand Russel: Västerlandets filosofi
Gunnar Aspelin: Tankens vägar
Skirbekk och Gilje: Filosofins historia
Svante Nordin: Filosofins historia
Esa Saarinen: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria