--

Epoker och tidsåldrar

Med epok förstods ursprungligen det samma som en epokgörande händelse, en fast punkt i tiden. Numera förstår man med epok närmast det samma som en period eller tid, som börjar och eventuellt slutar med en epokgörande händelse. En epok är i regel betydligt kortare och mera partikulär än en tidsålder. Man kan tala om Kekkonenepoken och eventuellt om Kekkonentiden, men knappast om Kekkonenåldern.

En epok är en epok i en bestämd historia. Det finns inte en epok som kallas "romantiken", utan vad "romantiken" står för och hur epoken lokaliseras beror på om man talar om litteraturens, målarkonstens eller musikens historia. Dessutom finns det nationella skillnader. Utanför Europa torde begreppet sakna relevans. Epoker finns knappast i det "historiska förloppet" i sig, utan är historiografiska konstruktioner. Åtmonstone på latinska språk kan "tidsålder" vara en synonym till "värld". Även då det gäller världshistorisa representerar en tidsålder en viss kultur och ett begränsat geografiskt område. Detta är speciellt uppenbart i Hegels historiefilosofi, där världshistorien delas in i den "orientaliska världen", den "grekiska världen", den "romerska världen" och den "germaniska världen".

Läs mera om epoker och tidsåldrar.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil