--

Föreläsning 8.4

Vi behandlade bl.a. Hayden Whites metahistoriska tolkning av metaforer och hans bok om "metahistoria", Metahistory.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil