--

Föreläsning 15.4

I anknytning till Whites historiografiska perjoder jämförde vi Foucaults begrepp episteme med Kuhns begrepp paradigm och Flecks begrepp tankestil. Därtill behandlades Lyotards begrepp metaberättelse.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil