--

Föreläsning 4.2

Kristen historieskrivning behandlades speciellt med avseende på dess tendens till periodisering.

Aurelius Augustinus (354 - 430) behandlades angående hans syn på tiden. På frågan vad tid är svarade Augustinus "Om ingen frågar mig vet jag det, men om jag ska förklara det vet jag det inte." Lika väl studerar Augustinus tiden så väl analytiskt som fenomenologiskt. Varken det förflutna eller det framtida är verkligt. Endast nuet är verkligt, hävdar Augustinus, men han spjälker sönder nuet, den närvarande tiden i allt kortare tidsrymder. Lika väl räknar han med tre slag av (subjektiv) tid: förfluten, närvarande och kommande. Den förflutna tiden identifierar han med våra minnen, framtiden med våra förväntningar. Augustinus tidsuppfattning är lineär. Augustinus betonade att Kristus endast en gång har dött för människornas synder.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil