--

Föreläsning 18.2

Vi fortsatte med Vicos historiefilosofiska tolkning av metaforer. Dessutom behandlades Voltaire, Herder och Voltaire alias Hegel. Därtill behandlades förhållandet mellan upplysningen och romantiken.

Voltaire alias François Marie Arouet (1694 - 1778) var upplysningsfilosof, men inte nödvändigtvis filosof i en nutida bemärkelse. Han förespråkade empirism och kritiserade den cartesiska rationalismen. Voltaire kan sägas ha utvecklat den teologiska universalhistorien till en profan historiefilosofi. Voltaire är en central och karakteristisk representant för upplysningen. Voltaire var propagandist för empirismen och den newtonska "vetenskapliga" världsbilden. Därtill var han historiker. Voltaire hade ambitionen att skriva universell historia. Hans historieskildring börjar därför i Kina och går därifrån vidare till Indien, Persien, Arabien och slutligen Europa.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) räknas som en representant för den tyska idealismen, men han företräder inte nödvändigtvis den romantiska filosofin. Hegels filosofi är i högsta grad "spekulativ", så även hans historiefilosofi. Enligt Hegel är historien (det historiska skeendet) bl.a. "frihetsmedvetandets framåtskridande" och en "utveckling av frihetens begrepp".


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil