--

Föreläsning 18.3

Vi behandlade Leopold von Ranke (1795 - 1886), enligt vilken historiens uppgift är att studera "wie es eigentlich gewesen". Där till behandlades hermeneutiken som metodologi och filosofi .


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil