--

Hermeneutik

Hermeneutik betyder tolkningskonst. Hermeneutiken är en metod eller metodologi som används speciellt inom humanistiska vetenskaper, men hermeneutik har även tillämpats inom sociologin. Ursprungligen tillämpades hermeneutik endast på sakrala texter. Den första som tillämpade hermeneneutik på texter i allmänhet var Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Ett annat viktigt namn i hermeneutikens historia är Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dilthey hävdade att medan det inom naturvetenskaperna gällde att förklara var de humanistiska vetenskapernas uppgift att förstå.

Det kan vara skäl att notera distinktionen mellan å ena sidan metodologisk hermeneutik och å andra sidan filosofisk eller ontologisk hermeneutik. Den filosofiska hermeneutikens viktigaste representanter är Martin Heidegger (1889-1976) och Hans-Georg Gadamer (1900-2002).

Läs mera om hermeneutikens betingelser i en postmodern tid.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil