--

Historien och samtiden

Ett av de viktigaste subjektiva faktorerna som avgör hur det förflutna återberättas är historikerns egen samtid. Historikerna betraktar historien ur den egna samtidens perspektiv. Synen på det förflutna formas av de i samtiden rådande förhållandena. Med samtidshistoria förstås vanligen en historia som redogör för processer som ännu pågår och om förhållanden som ännu är rådande. Samtidshistoria skrivs av historiker som själva befinner sig innanför den samtida världen och därför ännu inte har fått distans till den tid som de skriver om.

I italiensk liksom i engelsk och fransk historieskrivning kan "samtiden" även stå för en tidsålder som kommer efter den "moderna tiden" (l'età moderna, the Modern Age, le temps moderne). Till italienska översättes nya tiden till età moderna, medan nyaste tiden närmast motsvaras av età contemporanea. Den italienska historieskrivningen delar ofta in historien i età antica, medioevo, età moderna och età contemporanea. Gränsen mellan den "moderna" och den "samtida" tidsåldern är flytande. Den moderna tiden kan fortsätta in i vår tid eller i nutiden, men vanligen går gränsen mellan modern och samtida i den nutida italienska historieskrivningen antingen vid franska revolutionen eller vid Risorgimento. Å andra sidan kan det moderna Italiens historia (storia dell'Italia moderna) börja där den "moderna" världens historia (storia del mondo moderno) slutar.

Historikerns uppgift närmar sig journalistens, då objektet för den historiska forskningen närmar sig nuet. Samtidens historia kan inte betraktas utifrån. Samtidens händelser är så nära att deras historiska betydelse ännu inte kan bedömas. Samtidshistorien är därför en tillfällig och öppen historia, som kan revideras. Enligt Benedetto Croce gäller samtidshistoriens villkor inte bara samtidens eller den närmaste tidens historia, utan all historia. All sann historia är enligt Croce "samtidshistoria" (storia contemporaneo). Historien måste "vibrera i historikerns själ". All sann eller "levande" historia berättas utgående från samtidens (nutidens) källmaterial, intressen och förhållanden.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil