--

Tentamen

Tenten är den 29 april på samma plats och vid samma klockslag som föreläsningarna. Provet består av två delar: 1) frågor i anslutning till föreläsningarna (och materialet på kursens webbplats) och 2) frågor i anslutning till en bok. Vilken bok som tenteras måste väljas och meddelas i förväg i samband med föreläsningarna eller per e-post. Fölande böcker föreslås:

E. H. Carr: What is History?
R. G. Collingwood: The Idea of History
Fredrik Lång: Det industrialiserade medvetandet
George Henrik von Wright: Explanation an Understanding (inte för studeranden med filosofi som huvudämne)

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil