--

Vad är historia?

Ordet historia har två (eller flera) olika betydelser: Dels kan ordet historia stå för den historiska berättelsen eller vetenskapen historia, dels kan det stå för det skedda, det förflutna eller händelserna själva. Hegel skriver i Förnuftet i historien:

Historia förenar i sig i vårt språk såväl den objektiva som den subjektiva sidan och betyder likväl historiam rerum gestarum som res gestas själva, likaväl den historiska berättelsen som det skedda, gärningarna och händelserna själva.

I den tyska orginalversionen, Die Vernunft in der Geschichte lyder citatet:

Geschichte vereinigt in unserer Sprache die objektive sowohl als die subjektive Seite und bedeutet ebensogut die historiam rerum gestarum als die res gestas selbst; sie ist das Geschehene nicht minder wie die Geschichtserzählung.

Förenklat kan man säga att analytisk historiefilosofi som studieobjekt har "historiam rerum gestarum" eller vetenskapen historia, medan spekulativ historiefilosofi studerar "res gestae", det historiska skeendet i sig.

Till klassikerna inom historiefilosofi hör Hvad er historie? av dansken H. P. Clausen. E.H. Carr har skrivit en bok med titeln What is History?. Boken utkom 1961. År 1995 utkom On 'What is History?' av Keith Jenkins.

Historiker studerar och berättar om det förflutna, men allt förflutet hör inte till historievetenskapens forskningsdomän. Området för historikernas studium har avsevärt utvidgats under de senaste årtiondena, men endast en mycket liten del av de förflutna skeendena har någonting med historia att skaffa.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/histfil