Startsidan

Analytisk historiefilosofi studerar vetenskapen historia och kun på sätt och vis betraktas som ett delområde inom vetenskapsfilosofin. Som vetenskap skiljer sig historia dock radikalt från naturvetenskaper. Till de centrala frågorna inom analytisk historiefilosofi hör därför frågan "vad är (ämnet) historia?" Historiefilosofi som inte är analytisk eller kritisk kallas ofta spekulativ historiefilosofi.

Tillbaka