Startsidan

Spekulativ historiefilosofi studerar (forsknings)objektet för vetenskapen historia, d.v.s. det historiska förloppet. "Vad eller vilka lagar styr historien?" är en fråga som den spekulativa historiefilosofin försöker besvara. Den spekulativa historiefilosofin redogör för historiens (det historiska skeendets) mål och story eller röda tråd. Collingwood skriver i The Idea of History att Hegel och hans samtida med (spekulativ) historiefilosofi menade världshistioria (universal or world history). Historiefilosofi som inte är spekulativ kallas kritisk eller analytisk historiefilosofi.

Läs mera om spekulativ historiefilosofi och världshistoria.

Tillbaka