Startsidan

Benämningen 'stor berättelse', som introducerades av Jean-François Lyotard, har tolkats på många olika sätt. Uttrycket används ibland som en synonym till "metaberättelse", ett lika så mångtydigt uttryck. Lyotard betraktade själv spekulativa historiefilosofier som stora berättelser. Som exempel på stora berättelser nämner han 1) en kristen berättelse där Adams synd återlöses genom kärlek, 2) upplysningsmannens berättelse om befrielse från ignorans och träldom tack vare kunskap och egalitarism, 3) den spekulativa berättelsen om den universella idéns förverkligande genom det konkretas dialektik, 4) den marxistiska berättelsen om befrielse från utsugning och alienation genom socialisering av arbetet, samt 5) den kapitalistiska berättelsen om befrielse från fattigdom genom teknisk och industriell utveckling.

Läs mera om stora berättelser.

Tillbaka