Nymedia och ny mediafilosofi

Kurs i mediafilosofi hösten 2000


Tisdagar 10-12 i Filosofiska institutionens seminarierum, Unionsgatan 40

Kursen börjar 19.9.2000

Med begreppet "nymedia" vill vi ta fasta på en betydelsefull medial förändring: massmediera har fått konkurrens av nya digitala medier, som strängt taget inte är massmedier. I traditionella medier talar en till många (predikstol, press, radio och TV) eller en till en (brev, telefon), medan i de nya medierna  många kan tala till många. De nya medierna möjliggör att allt flera, i princip vem som helst, kan ta till orda och publicera sina åsikter och sina historier. 

Till skillnad från budskapet i traditionella medier saknar budskapet som förmedlas av nymedia ofta en geografiskt definierad målgrupp. De nya medierna förändrar världen och skapar därmed ett behov av nya tolkningar, inte minst av medierna själva. De nya medierna spelar även en väsentlig roll i tidsdiagnostik och tolkning av samtiden.

Kursen  består av två delar: Vid de första föreläsningarna presenteras samhällsinriktade mediafilosofer s.s. Marshal McLuhan, Jean Baudrillard, Gianni Vattimo och Neil Postman. Därefter följer mera fenomenologiskt inriktade föreläsningar. Den första föreläsningen ger en media- och kommunikationsteoretisk introduktion. 

Studeranden har möjlighet att genom att aktivt deltaga i kursen och t.ex. skriva två uppsatser avlägga 2 sv. Om kursdeltagarna så önskar, publiceras uppsatserna på denna webbplats.

Föreläsare är Ralf Wadenström och Lars Lundsten.
 
 


 

http://www.wadenstrom.net/mediafilosofi      ralf.wadenstrom@helsinki.fi