Länksamling

Nedan några länktips:

Mediated Perceptions: Contributions of Phenomenological Film Theory to Understanding the Interactive Video Experience
Jornal of Computer-Mediated Communication

The McLuhan Program in Culture and Technology
McLuhan Studies
The Marshall McLuhan Center on Global Communication
Maastricht McLuhan Institute
Newmedia-Forum

Media möter Internet: Halvtidsläget
Media Temporalities in the Internet
Pragmatic Media Philosophy and the Internet
Finland och digital Zeitgeist
Informaatioyhteiskunta ja mediafilosofia

Om medier och nationalism
(ur avhandlingen Stora och små europeiska historier)

Om "den elektroniska världen av samtidiga händelser"
(ur ovannämnda avhandling)