Uppsatser

Denna sida är reserverad för kursdeltagarnas uppsatser.

 

Jan Nyström: McLuhans mediafilosofi mot bakrundet av Hegels epistemologikritik

Marianne Airisniemi: Ett upprivande uppror om nymedia

Julius Johansson: Internet. En global by?

Ville Hopponen: Mediernas inverkan - detribalisation och tribalisation, och de elektoniska mediernas inverkan för minoriteter

Ville Hopponen: Funderingar kring olika faktorer som spelar in då vi ser på TV

Julius Johansson: Budskap och medium

Jan Nyström: Medialäskunnighet

Carl-Johan Fougstedt : Global by - men för vem?

 

 

 

Kommentarer till uppsatserna kan sändas till adressen ralf.wadenstrom@helsinki.fi.