Hemuppgift

Kursdeltagarna förväntas som hemarbete besvara två av de tre frågorna nedan före fredagen den 15 november. Denna gång skall frågorna besvaras som om de vore tentamenuppgifter. Undantagsvis önskas svaren i form av (elektroniska) bilagor eller s.k. attachments. Svaren skall sändas till adressen wadenstrom@yahoo.com. Som ämne skall anges "Hemuppgift". Lämpligt namn på bilagan (filen) är "förnamnefternamn" (t.ex. kallesvensson.doc).

  1. Varför börjar medeltiden senare i nordeuropeisk historia än i sydeuropeisk historia?
  2. Varför var just Italien centrum för renässansen?
  3. Hur kan man förklara att upplysningen och romantiken hade så olika inställningar till medeltiden?

Information om tentamen och hemarbete

Startsida