Hemarbete

Kursdeltagarna förväntas som hemarbete besvara två av tre alternativa frågor före fredagen den 15 november. Denna gång skall frågorna besvaras som om de vore tentamenuppgifter. Undantagsvis önskas svaren i form av (elektroniska) bilagor eller s.k. attachments. Som format duger textfil/unikod textfil (skrivet med t.ex. Word Pad), Word Perfect och MS Word. De som föredrar det andra Microsoftformatet Works kan sända sina svar direkt till Bill Gates. Svaren (i godkänt format) skall sändas till adressen wadenstrom@yahoo.com. Som ämne skall anges "Hemuppgift". Lämpligt namn på bilagan (filen) är "förnamnefternamn" (t.ex. kallesvensson.txt, kallesvensson.wpd eller kallesvensson.doc ifall man råkar heta Kalle Svensson). Svaren bedöms inte med vitsord eller poäng, men svaga eller plagierade svar kan underkännas. Goda svar kan kompensera missar eller mindre goda svar i sluttentamen.

Innan svaren på hemuppgiften sändes bör kursdeltagarna ha sänt respons på alla tidigare frågor. Denna respons bedöms inte heller och svaren behöver inte vara långa. Gärna får "responsen" ge uttryck för egna funderingar. Frågorna kommer emellertid att fungera som instuderingsfrågor för slutprovet, så det lönar sig att fundera nogrant på dem. Fredagen den 15, då den större hemuppgiften senast skall sändas, är det ingen föreläsning. Istället hålles den sista lektionen den 22 november då kursdeltagarna får kritik eller synpunkter på sina svar.

Hemuppgift

Tentamen

Slutprovet hålles fredagen den 29 november 8:30 - 10:00 i sal B200. Provet består av sex frågor, var av tre är instuderingsfrågor som förekommit under rubriken "Att fundera på". Två frågor av vardera kategori bör besvaras, alltså sammanlagt fyra frågor. De som aktivt har tagit del av undervisningen torde inte behöva läsa någon litteratur utöver de texter som finns på kursens webbplats. För övriga kursdeltagare finns nedan länkar till ytterligare några texter, som kan rekommenderas.

Omtentamen ordnas på de allmänna tentamendagarna den 5 februari och den 4 april 2003.

Stora och små berättelser
Metaberättelser
Befrielse- och legitimeringsberättelser
Universalhistoria och historiefilosofi
Den tidsenliga medeltiden

Startsida