- -

Sociologiska aspekter av vetenskap

Thomas Kuhns vetenskapsteoretiska studier är inte bara vetenskapshistoriska, utan även vetenskapssociologiska. Vetenskapssociologiskt är även Ludwik Flecks bidrag till vetenskapsteorin. Skillnaden mellan sociologiskt och historiskt perspektiv på vetenskap är inte skarp. I den mån Kuhn ur vetenskapshistorien försöker abstrahera vissa regelbundenheter handlar hans studium dock mera om sociologi än om historia.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi