- -

Verifiering

Att verifiera betyder att pröva en sats och bevisa att den är sann. Man kunde säga att en teori är en verifierad hypotes. De logiska positivisterna betraktade verifierbarheten som ett kriterium på vetenskaplighet. Enligt en del vetenskapsfilosofer, speciellt Karl Popper, kan emellertid inga hypoteser defenitivt verifieras, utan endast prövas och styrkas.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi