- -

Deduktion

Deduktion betyder logisk slutledning från ett antal premisser. Deduktiva slutledningar är (ofta) slutledningar från några få allmänna premisser till partikulära slutsatser. Om de premisser som deduktionen bygger på är sanna, så är även slutsatsen sann. Om slutsatsen som erhålls genom en giltlig deduktion är falsk, så är minst en av premisserna falska. Bevis i matematiken är i regel deduktioner. I matematiska bevis är premisser antingen axiom eller definitioner eller tidigare bevisade satser. I formell logik är slutledningar alltid deduktiva.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi