- -

Olika kunskapsintressen enligt Jürgen Habermas

Jürgen Habermas, som representerar kritsisk teori, hävdar att olika vetenskaper domineras av olika intressen: tekniska, praktiska och emancipatoriska kunskapsintressen. Dessa vetenskaper representerar empiriskt-analytiska, historiskt hermeneutiska respektive kritiskt orienterade vetenskaper. Till de empiriskt-analytiska räknar Habernas även sådan samhällsforskning som baserar sig på positivistisk metodologi. Till de kritiskt orienterade vetenskaperna räknas åtminstone den sociologi som baserar sig kritisk teori.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi