- -

Hypotetisk-deduktiv metod

Den hypotetiskt-deduktiv metoden går ut på att från hypoteser göra förutsägningar genom deduktiva slutledningar, som sedan testas experimentellt eller genom observationer. Eftersom förutsägningarna följer logiskt ur hypotesen talar man även om testimplikationer. Om förutsägningarna eller testimplikationerna inte motsvarar fakta och den från hypotesen härledda slutsatsen visar sig vara falsk har hypotesen i princip falsifierats. Om inte, har ingenting bevisats, men hypotesen ändå mera eller mindre styrkts. Som ett exempel på en lyckad användning av den hypotetisk-deduktiva metoden brukar man återge Ignaz Semmelweis undersökning av orsaken till barnsängfeber.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi