- -

Induktion

Induktion betyder vanligen slutledning från ett begränsat antal enskilda observerade fall eller fakta till en allmän slutsats. En (ofullständig) induktion är inte en logiskt giltig slutledning. Slutsatsen är endast sann med en större eller mindre sannolikhet. Matematisk induktion utgör här ett undantag.

Brittiska empirister och speciellt Francis Bacon (1561-1626) förespråkade induktion som en väg till kunskap. Å andra sidan ifrågasatte redan empiristen David Hume (1711-1776) induktionens tillförlitlighet. Empirisk verifierbarhet, som enligt de logiska empiristerna är ett krav på vetenskaplighet, förutsätter den induktiva logikens giltighet. Induktionsproblemet går ut på att man inte kan veta att en induktion är tillförlitlig, då induktionens tillförlitlighet grundar sig på en induktiv slutledning från erfarenheter. På basen av induktionsproblemet tog Karl Popper avstånd från verifierbarhetskriteriet.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi