- -

Klassificering av vetenskaper

Vetenskaperna kan delas in i några huvudgrupper som delvis motsvarar fakulteten vid universitet. Indelningen kan göras på basen av forskningsområde och studieobjekt, men även på metodologisk grund. Vetenskaperna kan delas in i formella eller aprioriska vetenskaper och empiriska vetenskaper. Matematik och logik är aprioriska, icke-empiriska vetenskaper. De empiriska vetenskaperna kan i sin tur delas in i naturvetenskaper och humanvetenskaper. Humanvetenskaperna kan ytterligare delas in i beteendevetenskaper, samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Humaniora används ibland som en benämning på humanvetenskaper i allmänhet, ibland som en synonym till humanistiska vetenskaper.

Naturvetenskaper är de "exakta vetenskaperna" fysik och kemi samt biologi. Som betéendevetenskaper betraktas ibland psykologi och pedagogik, men benämningen antyder vissa metodologiska ställningstaganden. Sociologi, statslära och nationalekonomi är samhällsvetenskaper. Till de humanistiska vetenskaperna hör åtminstone historia, lingvistik och filologi. Som tillämpade vetenskaper betraktas bl.a. medicin, veterinärmedicin, agronomi och forstvetenskap.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi