- -

Karl Poppers falsifierbarhetskriterium

Karl Popper (1902-1994) kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Han kritiserade även marxismen och psykoanalysen för att de, enligt Popper, var immuna mot kritik och prövningar. Popper menade att inga hypoteser eller teorier definitivt kan verifieras. Istället förespråkade Popper ”falsifikationism”: En hypotes bör gå att att falsifieras, dvs man bör kunna erbjuda möjligheter att motbevisa hypotesen genom att ställa upp förutsägelser som deduktivt följer ur hypotesen. I praktiken tog Popper ställning för en renodlad hypotetisk-deduktiv metod.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi