- -

Teori

En hypotes som verifierats är inte längre än hypotes, utan har blivit en teori. Här varierar dock språkbruket. Ibland förstår man med teori någonting mera omfattande än en hypotes. En teori kan även vara ett sytem av lagar. En teori är en omfattande förklaring av fenomen eller av samband mellan fakta. Ordet teori används i vardagsspråket även som synonym till hypotes. Skillnaden mellan hypotes och teori är relativ. Enligt vissa vetenskapsfilosofer (Popper m.fl.) kan hypoteser/teorier aldrig slutgiltigt verifieras. Inte heller skillnaden mellan (natur)lag och teori är alltid skarp.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi