--

Varför filosofihistoria?

Filosofins historia är en integrerad del av ämnet filosofi. Det går inte att studera filosofi utan att studera filosofins historia. Många populära introduktioner till ämnet filosofi är i själva verket introduktioner till filosofins historia, så till vida att dispositionen följer en kronologisk ordning. Det egna ämnets historia har en stor betydelse för ämnet filosofi. Förståelse av en filosofisk text förutsätter kännedom om hur tidigare filosofer använt begrepp och besvarat frågor. Filosofihistoriens betydelse för filosofiska studier varierar dock beroende på ämnesgren och filosofisk riktning. Generellt sett har filosofins historia en centralare roll i kontinental filosofi än i analytisk filosofi. Det har rentav funnits filosofer som menat att kunskap i filosofins historia är ett hinder för sann filosofisk insikt.

Att det egna ämnets historia är så viktigt för filosofer hänger samman med att filosofin inte är en empirisk vetenskap och att det bland samtida filosofer inte finns någon enighet om filosofisk kunskap. Det råder inte heller alltid enighet om hur historiska filosofiska texter skall förstås. En stor del av den filosofiska forskning som bedrivs vid filosofiska institutioner är studier i (delar av) filosofins historia.

Filosofins historia har även en central plats i den västerländska idéhistorien. Därför är filosofins historia inte bara intressant för filosofer, utan även för historiker, litteraturvetare och statsvetare. Filosofihistorien utgör en viktig kontext i de enskilda specialvetenskapernas historia.


Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria