Ralf Wadenström

filosofie doktor, filosof


Ralf Wadenström, september 2012


Loading

Kurs i vetenskapsfilosofi
Kurs om metaforer
Publicerade texter
Stora och små europeiska historier
Forskningsprojekt
Webblog

Denna webbplats innehåller både nytt och gammalt, men mest gammalt. En del element på webbplatsen har medvetet bevarats enligt standard från århundradets början; andra har jag inte hunnit ändra eller plocka bort. Nya uppdateringar görs mera regelbundet på adresserna ralfwadenstrom.blogspot.fi, wadenstrom.blogspot.fi, twitter.com/wadenstrom och www.facebook.com/wadenstrom.

Doktorsavhandling

I december 1998 disputerade jag i filosofi med avhandlingen Stora och små europeiska historier: En avhandling om vårt postmoderna Europa.
>>

Utbildning

Mina specialområden inom filosofi är historiefilosofi och kulturfilosofi. Förutom i filosofi har jag lärarbehörighet i fysik och matematik.
>>

Undervisning

Sedan 1991 har jag varit timlärare i filosofi vid Helsingfors universitet. Jag är även ämneslärare i fysik och matematik.
>>

Texter

Följande texter kan läsas endast på Internet:
Logik och mängdlära - vilkendera kommer först? (2007)
Metaforer i naturvetenskapliga ämnen (2006)
Vad är meningen med presidentkandidaten? (2005)
Fragmenteringen av medieutbudet (2001)
Du är vad du läser (2001)
Elektroniska valsedlar (2000)
>>

Webbdesign

Liksom ur denna webbplats förhoppningsvis framgår har jag intresserat mig för webbdesign och webbprogramering. Fast det är en tid sedan jag följde med utvecklingen på detta område.
>>

Länkar

Bloggen Wadenström
Fallet Sibbo
Google profiles
>>

Motionsrundor

Sports Tracker
Garmin
Strava wadenstrom@yahoo.com
 
 +358503638744
 W   www.wadenstrom.net