Logik (Ffi150)

Anting så regnar det eller så regnar det inte ... eller så är det oklart huruvida det regnar eller inte regnar. Det kanske bara duggar eller så regnar det snö (på finska) eller snöblandat regn eller vad som helst - hundar och katter eller småspik ... eller applåder. Kanske regnar det inte här just nu, men någon annan stans eller någon annan gång. I klassisk satslogik är världen mycket enkel: antingen regnar det eller så regnar det inte. Visste du förresten att om det både regnar och icke regnar, så är alla påståenden sanna? Om du visste det eller inte visste det, så lönar det sig att deltaga i kursen Logik vid Helsingfors universitet vårterminen 2000.

Detta är en grundkurs i filosofisk logik och samtidigt en kurs i logikens filosofi. Inga speciella förkunskaper krävs. På kursen behandlas logikens filosofi, satslogik och predikatlogik. Föreläsningarna äger rum fredagar 10 - 12 i Forsthusets allmänna seminarierum (Unionsgatan 40). Utöver föreläsningarna ordnas övningar (1 - 2 h) tisdagar 12 - 14 udda veckor på Unionsgatan 38 F, sal 204 och torsdagar 14 - 16 jämna veckor på Berggatan 20, seminarierum 5. Ett framgångsrikt kursdeltagande berättigar till 3 studieveckor.

Kursen började den 21 januari 2000.  Föreläsare är fil. dr. Ralf Wadenström.

Föreläsaren försöker publicera en kort presentation av föreläsningarna samt övningsuppgifter och lösningar till uppgifterna på www-adressen www.mv.helsinki.fi/home/wadenstr/logic (www.helsinki.fi/people/ralf.wadenstrom/logic och www.wadenstrom.net/logic).

MANUAL
ÖVNINGAR
LÖSNINGAR

ralf.wadenstrom@helsinki.fi