Allegori

En allegori är en liten berättelse som bygger på bildliga uttryck. Allegorin kan även beskrivas som en utdragen metafor eller en narrativ kombination av metaforer eller andra troper. På ett bokstavligt plan berättar allegorin om ett partikulärt händelseförlopp, men på en överförd nivå berättar den om någonting mera allmännt. Fabeln, där rollfigurerna är djur, kan betraktas som en variant av allegorin. De olika djuren utgör här ofta symboler för olika människotyper eller mänskliga egenskaper.

Fabeln var speciellt under medeltiden en viktig genre. Olika djurarter representerade olika mänskliga egenskaper eller karaktärsdrag. För att förstå Dantes Den godomliga komedin måste man förstå denna symbolik. När Dante i första sången går vilse i en dunkel skog och där möter tre vilddjur, en panter, ett lejon och en varginna, handlar berättelsen egentligen om en moralisk vilsegång. Djuren symboliserar tre dödssynder: vällust, högmod och girighet.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi