Litotes

Med en litotes förstår man en underdrift. Underdriften är i regel så grov att mottagaren förväntas förstå att uttrycket inte skall tas bokstavligt. Det är inte alltid entydigt om ett uttryck skall tolkas som en litotes eller som ironi. Det kan även vara oklart om ett uttryck så som "fem minuter" (då tiden i verkligheten är mycket längre") skall betraktas som en litotes eller en typ av metafor, som Aristoteles behandlar i Om diktkonsten, där arten representerar släktet.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi