Symbol

I en vid bemärkelse är alla metaforer, liksom alla ord och benämningar, symboler: de betecknar någonting. Metaforer kan även vara symboler i en snävare bemärkelse. Åtminstone kan symboler vara metaforiska. Detta gäller uttryckligen etablerade eller institutionaliserade metaforer och alldeles speciellt religiösa dito: lammet är en symbol för Jesus, klippan för Petrus, ormen för djävulen, skeppet för kyrkan. Symboler utgör överenskommelser; de är konventionella uttryck. Å andra sidan anses det även finnas arketypiska symboler, som är medfödda eller universella.

Symboler kan även utgöras av (etablerade) synekdoker eller metonymier. Åtminstone är symbolerna ofta nära associerade med det föremål de representerar. Således symboliseras aposteln Andreas av det x-formade Andreaskorset, emedan den förstkallade enligt traditionen korsfästes på ett dylikt kors. På ett liknande sätt är nycklar symbol eller attribut för apoteln Petrus och påvens makt att "lösa och binda". Det finns även religiösa symboler som varken bygger på metonymier eller metaforer. Hit torde kunna räknas symbolerna för de fyra evangelisterna: ängeln, lejonet, oxen och örnen.

En symbol har förutom ett namn ofta ett grafisk uttryck. I datorernas grafiska användargränssnitt representeras bestämda funktioner av grafiska symboler. I operativsystemet Windows kallas dessa för ikoner. Ikonerna och namnen på funktionerna är valda så att de skall vara lätta att minnas och förstå. I Microsoft Windows finns det mappar, portföljer, skrivbord och papperskorgar, som inte är bokstavliga dito, men som tack vare lämpliga metaforer gör systemet användarvänligt. Ikonerna som ofta utgör "genvägar" till dessa funktioner avbildar dessutom bokstavliga mappar, portföljer, skrivbord och papperskorgar. Liknande metaforer finns i andra grafiska operativsystem och program. (Före Microsoft utvecklade sitt första grafiska användargränssnitt fanns dylika användargränssnitt åtminstone i Xerox Star och Apple Macintosh datorer.) Ibland utgör de grafiska symbolerna metonymier (och kanske synekdoker), så som när bilden av en penna eller ett skrivblock representerar ordbehandlingsprogram och när bilden av ett kuvert står för e-postprogram.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi