Tentamen

Sluttenten äger rum fredagen den 25 april 10 -12. Vid detta tillfälle kan kursdeltagarna förutom kursen på en studievecka tentera en bok enligt överenskommelse. Sammanlagt kan man alltså få 2 sv. De som ämnar avlägga 2 sv bör senast två veckor före tenten meddela vilken bok man ämnar tentera.

Förslag till litteratur att tentera

Metaphors We Live By av George Lakoff och Mark Johnson
Metahistory av Hayden White (i urval)


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer    ralf.wadenstrom@helsinki.fi