Förkortad version av doktorsavhandlingen

STORA OCH SMÅ

EUROPEISKA HISTORIER

En avhandling om vårt postmoderna Europa

av

Ralf Wadenström


FÖRSTA LÄSNINGEN. BERÄTTELSER.
1. Fosterlandet
2. Nationalism, postmodernitet och europeisk integration
3. Stora och små berättelser
4. Metaberättelser
5. Befrielse- och legitimeringsberättelser

ANDRA LÄSNINGEN. TIDER.
6. Epoker och tidsåldrar
7. Nya tiden, nyare tiden och den moderna tiden
8. Begreppen 'modern' och 'postmodern'

TREDJE LÄSNINGEN. POSTMODERNISM.
9. Modernism och postmodernism
10. Den postmoderna individen
11. Den postmoderna kulturen och det postmoderna samhället
12. Modern och postmodern filosofi
13. Postmodern metodologi
14. Postmodern hermeneutik
15. Samtidens ontologi

FJÄRDE LÄSNINGEN. HISTORIEN.
16. Universalhistoria och historiefilosofi
17. Metahistoria
18. Postmodern historiefilosofi
19. Historiens slut
20. Historiens geografiska grundval

FEMTE LÄSNINGEN. ORDET.
21. Reformationen
22. Religion och nationalism
23. Den lutherska välfärdsstaten
24. Ljuset som visade vägen
25. Upplysningen och Ordet
26. Ordet och offentligheten

SJÄTTE LÄSNINGEN. EUROPA.
27. Multikulturalism och europeisk partikularism
28. Den tidsenliga medeltiden
29. Två Europa
30. Hemkomsten till skolan

LITTERATURFÖRTECKNING

Beställ ett exemplar av orginalversionen!

Denna sida finns på adressen
http://www.wadenstrom.net/europa

ralf.wadenstrom@helsinki.fi