- -

Metaforer

Kurs om metaforer (Ffi 251, Ffi 281 och Ffi 320) våren 2009.

Period III och IV (15.1-23.4), torsdagar 14-16 i Forsthuset, U40 sal 5. Sluttententen torde vara den 23 april. Kursen ordnas av Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Utgångspunkten för denna kurs är uppfattningen att metaforer har betydelse för hur vi förstår vi gestaltar världen. I kursen går vi dock igenom även traditionella teorier om metaforer, enligt vilka metaforer främst har en retorisk funktion. Kursen riktar sig i första hand till studeranden med filosofi som huvud- eller biämne, men kräver inga speciella förkunskaper i vare sig filosofi eller språkvetenskap. Kursen berättigar till 3 sp.

Denna webbplats kommer att uppdateras under kursens gång. Material finns även på webbplatsen för en tidigare kurs om metaforer.

Presentantioner

den 15 januari
den 22 januari
den 29 januari
den 5 februari
den 12 februari
den 19 februari (demonstration)
den 26 februari
den 12 mars
den 20 mars
den 27 mars
den 2 april
den 16 april

Artiklar

Metaforer i naturvetenskapliga ämnen
Oskyldiga metaforer?

Begrepp

trop
metafor
metonymi
synekdoke
ironi
liknelse


W

- - http://www.wadenstrom.net/metaforer09    ralf.wadenstrom@helsinki.fi