Doktorsavhandling | Utbildning | Undervisning | Texter | Webbdesign | Länkar

Ralf Wadenström

Undervisning

Våren 2018 (period IV) undervisade jag en kurs i vetenskapsfilosofi vid Campus Vik och Gumtäkt. Sedan 1991 har jag varit timlärare i filosofi vid Helsingfors universitet. Sedan år 2000 har jag publicerat webbstöd för mina kurser. Ämnen som jag undervisat i är logik, logik och argumentation, filosofihistorioa, historiefilosofi, kulturfilosofi, mediefilosofi, vetenskapsfilosofi och metaforteori.

Sommaren 2002 undervisade jag en kurs i logik vid Vasa sommaruniversitet. Höstterminen 2002 undervisade jag en kurs i kulturfilosofi vid mediekulturlinjen vid yrkeshögskolan Arcada. Vårterminen 2004 undervisade jag en kurs i logik vid öppna högskolan på åland / Det öppna universitetet vid åbo Akademi. Vårterminen 2005 föreläste jag en kurs i historiefilosofi, som sponsorerades gemensamt av Filosofiska institutionen och Historiska institutionen.

Åren 2001-2010 undervisade jag i filosofi i Helsinge gymnasium, där jag läsåren 2008-2009 och 2009-2010 även undervisade lång matematik och fysik. Från augusti 2010 är jag lektor i matematik, fysik och kemi vid Strömborgska skolan. Mellan 2010 och 2016 undervisade jag även tillvalskurser i filosofi vid Borgå gymnasium. Läsåren 2011-2012 och 2012-2013 undervisade jag nätkurser i filosofi vid Nät-Team Öst. Från 2013 till 2016 undervisade jag motsvarande n?tkurser vid GNet, se "Ralfs GNetkurser".


Hemsida

web page hit counter