- -

Hypotes

En hypotes kan vara en gissning eller ett förslag till en teori. Då en hypotes prövats och styrkts kan den benämnas teori. Enligt Karl Popper kan inga hypoteser definitivt bevisas, varför alla vetenskapliga teorier är att betraktas som hypoteser. Hypoteser bygger ofta på hjälphypoteser. Testimplikationer eller de deduktiva förutsägelser som man gör för att pröva hypoteser förutsätter i regel antaganden som kan betraktas som hjälphypoteser. Ibland använder man hjälphypoteser som man formulerar och antar enbart för att rädda en hypotes. I dylika fall talar man om ad hoc-hypoteser.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil08    ralf.wadenstrom@helsinki.fi