Doktorsavhandling | Utbildning | Undervisning | Texter | Webbdesign | Länkar
textstorlek +  -

Ralf Wadenström

Webbdesign

Liksom ur denna webbplats förhoppningsvis framgår har jag intresserat mig för webbdesign och webbredigering. Speciellt intresserad är jag av css för olika medietyper, xhtml och wap (1 och 2). Dynamiska egenskaper skapar jag med css och javascript. I regel använder jag mig inte av andra verktyg än textredigerare typ anteckningar, Word Pad och Kwrite. I övrigt är jag ingen expert på informationsteknik, men jag har forskat i sambandet mellan IT och postmodernitet.

Wapläsare

WAP url: Kör!

Skriv i rutan t.ex. adressen www.wadenstrom.net/wap/index.wml.
(Emulatorn fungerar inte för wap 2.)

Med webbläsaren Opera går det även att läsa wapsidor i formatet wml direkt. Pröva t.ex. på denna länk.

Wap 2 bygger på xhtml, som jämfört med det äldre wap-formatet wml är närmare besläktat med det vanliga webbformatet html. På denna webbplats finns det även en hemsida och en länksamling i formatet xhtml Basic, som bör vara tillgängliga för alla mobiltelefoner som stöder wap 2.

Webbprogrammering

Vårterminen 2007 undervisar jag en kurs i programmering i Helsinge gymnasium.

Programmering 2505 (ppt)
Lorem ipsum
Uppgift (rtf)
class-fil
Uppgift 2(rtf)

Hemsida